Om Stora Ord AB

Stora Ord AB ägs av Tommy Jeppsson, journalist och publicist, idag verksam inom redaktionell kommunikation och produktion.