Content Marketing – strategi

OM OSS

Content marketing

Det är viktigt att ha en plan för vilken typ av innehåll som ska produceras och i vilka kanaler detta ska publiceras för att väcka intresse och skapa värde för mottagaren.

Syftet med en content marketing-strategi är att man försäkrar sig om att man producerar innehåll som fyller ett syfte genom att leverera nytta och värde för användaren.

En content marketing-strategi ska innehålla en nulägesanalys och en problemformulering.

Nulägesanalysen utgör ett underlag till utformningen av strategin. Med kunskap om målgrupp, konkurrenter och affärsmål, blir det enklare att avgöra vilka åtgärder som ger störst effekt.

Genom att identifiera och definiera målgruppen formuleras den röda tråden i innehållsproduktionen.

Målsättningen med satsningen formuleras i kommersiella mål, konverteringsmål eller KPI:er. Vilka åtgärder krävs för att uppfylla målen?

Innehållet ska gå i linje med företagets varumärkesidentitet.

Utöver att skapa innehållet kdiskuteras också olika tekniska lösningar. Tillsammans utarbetar vi en plan för att nå uppställda mål. Vi arbetar i en agil process där aktiviteter och resurser anpassas efter behov och resultat. 

Inför ett samarbe behövs information verksamhet, långsiktiga affärsmål och förväntningar. Med hjälp av data undersöker vi hur er aktuella onlinenärvaro ser ut. 

Med ovanstående som utgångspunkt lägger vi en grund för det innehåll som ska produceras samt var och när det ska publiceras.

Så jobbar vi

01

Vi tar fram en strategi och en arbetsplan där vi tillsammans med kund går igenom vad som ska göras samt när detta ska göras.

02

Vi producerar innehåll och etablerar de plattformar vi behöver.

03

Vi publicerar och distribuerar innehållet.

04

Uppföljning och analys.

Om stora ord

Folk

Stora Ord AB grundades 1991 av Tommy Jeppsson. 

vd & grundare

Tommy Jeppsson

Arbetar med redaktionell kommunikation, content marketing och journalistik på Stora Ord AB.

Have a project in mind? Let’s get to work.