Kunder och uppdragsgivare

Sak & Liv

Ambitionen med Sak & Liv att vara den överlägset bästa källan till information för den som vill ligga i framkant i utvecklingen inom försäkringar och pensioner. Stora Ord hyrdes in som webbredaktör (innehållsproduktion och publicering).

BLI Management AB

BLI Management är ett konsultföretag verksamt inom ledarskapsutveckling. Pågående uppdrag. Contentprojekt.

Dormy Golf & Fashion

Dormy startade i Örebro 1994. I dag har kedjan 11 varuhus och en outlet i Sverige och 160 fast anställda. Stora Ord tog fram koncept, form och innehåll till ett magasin som fortfarande produceras men numera inhouse.

Golfens Nordiska mötesplats (Golf & Companies)

2017 bytte Sveriges Golfleverantörer (SGLF) namn till Golf & Companies i samband med att man ville bli en bredare branschförening. Mässan skulle byta namn till Golfens Nordiska Mötesplats för att markera en strävan efter att fler delar av den svenska golfbranschen skulle medverka. Man vill också att de nordiska länderna skulle halka på. Stora Ord arbetade med att kommunicera mässan nya ambitioner och att fylla mässan med nytt innehåll såsom föreläsare från GAF, PGA och SGF.

Mölle Golfklubb

Mölle Golfklubb ligger längst ut på Kullahalvön. Det är en anrik golfklubb – banan öppnade 1943 och bjuder på havsutsikt från de flesta hålen. Stora Ord genomför ett content projekt under ett drygt år för att etablera Mölle Golfklubb som en destination.

Mustafa Panshiri

HR People/Klintberg Niléhn

Stora Ord var med som inhyrd redaktör när Klintberg Niléhn fick i uppdrag av Sveriges HR Förening att göra om och relansera organisationens medlemstidning. Sedan starten jag bidragit med många artiklar i tidningen.

Trender Sportbranschen

Sportfack

Stora Ord har levererat innehåll till varje utgåva av Sportfack sedan 2015, bland annat vd-intervjun.

Svensk Golf

Stora Ord har levererat innehåll till Svensk Golf, bilder såväl som reportage.

Arlandastad Golf

Stora Ord producerade ett kundmagasin till Arlandastad Golf i syfte att rekrytera fler medlemmar och skaffa fler sponsorer.