Arlandastad Golf

Arlandastad Golf Magasin

Arlandastad Golf Magasin, 2017 (klicka för att läsa)

Den här tidningen gjordes för att marknadsföra Arlandastad Golf både gentemot nya och gamla medlemmar samt mot greenfeegäster och andra gäster på anläggningen. Tidningen trycktes i 4 000 exemplar och distribuerades till samtliga medlemmar i klubben och delades även ut till alla som spelade på banan, med en särskild insats under den nationella aktiviteten Golfens Dag.

Kund: Arlandastad Golf AB

(Nedan ser du ett par uppslag ur tidningen)