Mölle Golfklubb – content marketing

Annons

En helsidesannons framtagen för att gå i en gratisdistribuerad tidning som heter Golfbladet. 

Stora Ord anlitades för den kreativa processen – idé, form samt copy. 

Grundtanken var att berätta om Mölle Golfklubb som en sann spel- och naturupplevelse för att nå det övergripande målet – etablera banan som en destination som alla golfare måste ha på sin  ”bucket list”. (Klicka på bilden så får du upp annonsen i ett större format.)

Juniorsatsningen

Mölle Golfklubb befinner sig i en demografisk omställning där en naturlig avgång av äldre medlemmar behöver ersättas av yngre. Ett sätt är att nå yngre familjer är att gå via deras barn. Därför bestämdes på ett årsmöte att en juniorkommitté ska återinrättas och att en satsning på att nå de yngre ska inledas. Stora Ord tog fram intervjuunderlag till en artikel som i form av en pressrelease skickades till lokala tidningar. Bland annat Helsingborgs Dagblad nappade på nyheten (låst artikel).

Medlemsenkät

Vi gjorde en enkät bland medlemmarna för att få deras syn på vilka hål som var bäst, tuffast, enklast och vackrast. Utifrån detta var tanken att vi skulle kunna skapa innehåll som var intressant inte bara för medlemmarna själva utan också för potentiella besökare. När enkäten var genomförd skrevs en artikel om resultatet, som en återkoppling till de medlemmar som svarade. Men det gjordes också filmer (under produktion).

Varför ska man spela Mölle?

Vi satte upp en YouTube-kanal för Mölle Golfklubb där vi samlade de filmer vi gjorde och som senare skulle delas i olika sociala medier. Syftet var att väcka intresse för Mölle Golfklubb som destination, och skapa engagemang i sociala medier. Bland annat intervjuades klubbens förste banchef, Karl-Axel Hernström, samt nuvarande personal, gästspelare och medlemmar. Dessutom gjordes två filmer om två särskild hål på banan. Dessa gjordes som ett resultat av en medlemsenkät där medlemmarna fick ge sin syn på banans olika hål.

 

Film 1: Så föddes myten om Mölles snabba greener

Film 2: Därför ska du spela Mölle i sommar #1

Film 3: Underbart är kort

Film 4: Sveriges näst äldsta golfvecka

Film 5: Favoriten på menyn

Film 6: Därför ska du spela Mölle i sommar #2

Film 7: »Detta är något man måste uppleva!« 

Film 8: Därför borde du spela Mölle i sommar! #3