Golfens Nordiska Mötesplats

SGLF – Sveriges Golfleverantörers Förening – bildades i slutet av 1980-talet. Den främsta uppgiften har varit att driva och utveckla Golfmässan, som under många år arrangerades på Elmia i Jönköping. Ursprungligen var det en hårdvarumässa, men med åren kom kläder och skor att bli lika viktiga beståndsdelar på mässan. I minst eftersom vi i Sverige har en rad exempel på lyckade modeföretag som är verksamma både inom och utanför landets gränser.

Sedan ett par år tillbaka inkluderar föreningen de flesta av leverantörerna på den svenska marknaden, både hårdvara, mjukvara och tillbehör. Utvecklingen i golfbranschen i Sverige har inneburit stora förändringar för leverantörerna men kanske ännu mer i återförsäljarledet. Dormy har med sina golfvaruhus under de senast 10–15 åren skapat en helt ny marknadssituation – samtidigt som inköpsorganisationer som Golfstore och PQ organiserat många av de tidigare ”fria” handlarna.

Thomas Ahlberg, klubbchef på Bokskogen, föreläste om beteendet hos framtidens golfmedlem.

2017 bytte SGLF namn till Golf & Companies i samband med att man ville bli en bredare branschförening. Mässan skulle byta namn till Golfens Nordiska Mötesplats för att också markera att man inte bara strävade efter att fler delar av den svenska golfbranschen skulle medverka, man vill också att de nordiska länderna skulle halka på och visionen var att mässan om några år skulle bli en europeisk motsvarighet till PGA Show i Orlando. 

Golfens Nordiska Mötesplats hölls 24-25 oktober och fortfarande var en majoritet av utställare och besökare leverantörer och butiker. Men det kom också besökare från andra nischer inom golfen.

Bland annat kunde de lyssna på föreläsare från GAF, PGA och SGF.

Golfens Nordiska Mötesplats är en del i en hektisk vecka för golfbranschen som startar med Golfstoremässan och avslutas med PQ-mässan, med GNM insprängd emellan dessa två event.

Mathias Resare, marknadschef SGF.

Utmaningen var att kommunicera mässan enbart mot branschen – mässan var inte öppen för konsumenter. Arbetet började i april och fortlöpte under sommaren med nyhetsbrev och riktade artiklar i branschpress. Stort fokus lades vid de utvalda talare som skulle presenteras på mötesplatsens nyinrättade scen.

Resultatet blev att 380 personer hade föranmält sig till mässan – den högsta siffran någonsin. Under första dagen var 162 butiker representerade, vilket också det var en rekordsiffra.

Till efterföljande år aviserade flera av golfens stora intresseorganisationer att de ville vara med och ytterligare etablera Golfens Nordiska Mötesplats som en… just det, mötesplats för hela golfbranschen. Dessvärre satte en pandemi stopp för den utvecklingen.

Tommy Jeppsson, Stora Ord, och Gunnar Håkansson, generalsekreterare SGF.
Chris Månsson, Kinexit.
Tommy Jeppsson, Stora Ord, och Johan Laur, avgående ordföranden i Golf & Co.