Contentstrategi

En genomtänkt contentstrategi ger ett starkare varumärke.

En väl genomarbetad contentstrategi utgör grunden för er vision och mission, för era affärs- och marknadsmål. Syftet med contentstrategin är att förtydliga hur kommunikationen bör utformas för att nå uppsatta mål.

Vi jobbar efter de journalistiska utgångspunkterna: vad, när, var, hur, vem och varför.

När de frågorna besvarats har vi en bra utgångspunkt.

Med en genomarbetad contentstrategi blir det lättare att skapa trovärdiga och tydliga budskap som stärker kundernas relation till ditt varumärket. Det underlättar också för alla inblandade att förstå hur och varför kommunikationen ska genomföras.

En contentstrategi kräver ett initialt och övergripande tankearbete kring hur företaget och varumärket ska uppfattas. Att nå detta mål kräver en långsiktig och strategisk process.

En kommunikationsstrategi bör klargöra följande:

Det unika med varumärke, produkt eller tjänst

Det finns flera sätt att arbeta fram vad som verkligen är unikt med ditt företag och ditt varumärke. Du kan ta fram ett unikt värdeerbjudande som dina konkurrenter inte matchar. Du kan lyfta produktionsprocessen om den är annorlunda eller unik. Det kan också vara så att dina produkter eller tjänster är helt unika. Men i dagens samhälle finns det enormt mycket produkter och många av dem är ganska lika, vilket gör det svårt för konsumenter att välja baserat på just produkten. Och till sist kan det vara så att ditt företag säljer produkterna eller tjänsterna på ett unikt sätt. Ni kanske har en garanti som ingen annan har (eller vågar kommunicera).

Varumärkeslöftet

Effektiv kommunikation handlar om att väcka känslor hos målgruppen. När det gäller strategisk kommunikation behöver du bestämma dig för en generell känsla du vill att din målgrupp ska erfara när de kommer i kontakt med ditt varumärke. Det gäller både grafisk, rörlig och textkommunikation. Men – det räcker inte att få din målgrupp att bara känna – de måste även logiskt förstå att ditt varumärke är rätt för dem. Din kommunikation måste bygga på både känslor och logik och detta oavsett vilka kommunikationskanaler du väljer.

Det unika med ett företag eller varumärke kan vara ett unikt värdeerbjudande, en ovanlig produktionsprocess, eller en unik försäljningsmetod. 

Varumärkeslöftet bör vara realistiskt och förmedlas enhetligt i all kommunikation.

För att avgöra om varumärkeslöftet efterlevs bör man inkludera kundernas perspektiv. Feedback från kunderna spelar en central roll, och medarbetares uppfattning av varumärket påverkar även dess externa uppfattning.

Känslor och associationer – hur vill du att kunden ska uppleva varumärket?

Effektiv kommunikation handlar i första hand om att få vår tilltänkta målgrupp att “känna” något. När det gäller kommunikation behöver du bestämma dig för en känsla du vill att din målgrupp ska uppleva varje gång de är i kontakt med ditt varumärke. Det gäller alla delar av kommunikationen – både grafisk, rörlig och i text. Du måste även få din målgrupp att logiskt inse att ditt varumärke är rätt för dem. Du måste både trycka på känslor och logik i din kommunikation och detta gäller oavsett vilka kommunikationskanaler du väljer.

Önskade handlingar – hur kunden ska agera i olika skeden av kundlivscykeln

Beroende på var i kundlivscykeln dina kunder befinner sig vill du att de ska agera på olika sätt. I vissa fall kanske du bara vill att de ska prenumerera på ditt nyhetsbrev. I en annan del av cykeln vill du kanske att de svarar på en enkät för att ta reda på mer om vad de förväntar sig av ditt företag eller vilka nya produkter de kan tänka sig köpa. Och naturligtvis vill du att de ska köpadet du säljer. De finns många saker som vi vill att kunderna ska göra, men fastna inte i att de alltid ska köpa. Vissa kampanjer såsom en enkät kan ge dig många viktiga svar för framtida kampanjer och aktiviteter. Och naturligtvis kan du erbjuda kunden något efter att hon eller han har svarat.

Hur styr du kunden?

Beroende på kundens position i livscykeln kan önskade handlingar variera. Det kan inkludera att anmäla sig till nyhetsbrev, svara på en enkät eller genomföra ett köp. Målet är att vägleda kunderna genom en meningsfull interaktion som stärker varumärket.

För att skapa en effektiv kommunikationsstrategi som förbättrar kampanjresultat, stärker varumärket och ökar intäkterna, kontakta Stora Ord för ett kostnadsfritt möte. 

Vi är redo att hjälpa dig på vägen mot framgångsrik content marketing-kommunikation. •

Fyll i formuläret så hör vi snart av oss!