Vad är UX-copy?

”UX-copy” står för ”user experience copy” eller ”user experience writing”. Det hänvisar till den text som används för att förbättra användarens upplevelse (user experience) när de interagerar med en produkt, webbplats eller tjänst. UX-copy fokuserar på att skapa textinnehåll som inte bara är informativt utan också designat för att vara användarvänligt och engagerande.

I praktiken innebär UX-copy att skapa texter som vägleder användare genom olika delar av en digital plattform och ger dem en positiv upplevelse. Det kan inkludera allt från knappetiketter och meddelanden till felhantering och instruktioner. Målet är att göra texten så klar, koncis och användarvänlig som möjligt för att hjälpa användare att förstå och navigera genom gränssnittet eller tjänsten på ett effektivt sätt.

I sammanhanget med webbredaktörens ansvar, som nämndes i den tidigare texten, är det möjligt att en webbredaktör med erfarenhet av UX-copy också kan arbeta med att optimera och skapa textinnehåll för att förbättra användarupplevelsen på en webbplats eller digital plattform.