Va-va-de-ja-sa?

Som ett resultat av det svaga resultatet inom Media slutför vi i skrivande stund en omstrukturering av Media. Vi avyttrar tidningen Red Tee och gör betydande neddragningar av övrig mediaverksamhet,

Läs mer